La CAJEI presenta l’exposició “Cadenes” a Benimaclet

Ahir al matí, la CAJEI va presentar a la Plaça de Benimaclet l’exposició “Cadenes”, una mirada a les escenes quotidianes on s’amaga la violència per raó de sexe i gènere. El veïnat s’hi va apropar per contemplar les il·lustracions, dividides en quatre eixos temàtics: violència física, violència psicològica, rols i dictadura corporal.

“Cadenes” és una exposició itinerant al servei d’ateneus i casals que vol denunciar, d’una manera divulgativa i integral, totes les formes de violència: les pallisses i les agressions domèstiques, els rols interioritzats que perpetuen la distribució desigual de tasques entre homes i dones, l’assetjament al treball o a l’escola, l’estigmatització que encara reben certes professions tradicionalment atribuïdes a homes o a dones, l’homofòbia i la transfòbia social... La mostra també s’endinsa en la situació dels treballadors i les treballadores del sexe, que segueixen lluitant perquè siguen considerades com a subjectes de dret. La indústria del porno també és assenyalada com a exemple de la reproducció dels rols del sistema patriarcal. La manera poc igualitària i insana com es ven el sexe, amb la submissió com a element indestriable de la dona, i la concepció “hetero” de les pràctiques sexuals, acaben extrapolant-se a la realitat.

Algunes de les fotografies també mostren la realitat dels trastorns nutricionals que s’han incrementat perillosament durant la darrera dècada. Segons les dades, un de cada 200 adolescents pateix anorèxia nerviosa i, d’aquests, el 10% mor. La publicitat agressiva i el culte a un sol i estereotipat tipus de bellesa que es pot contemplar als aparadors de moltes botigues esal darrere de tot això.

0 comentaris: