Actes i mobilitzacions contra la crisi
No delegues en ningú...
Tots i totes junts podem!


· Per què estem així de malament?

- Perque ens trobem al final d’un cicle econòmic basat en l’especulació i
en les inversions gens clares per part dels bancs, les grans financeres i
les grans promotores immobiliàries en diners que no es poden retornar.

- Per primera vegada, la imatge de la bondat del sistema capitalista (i
les tesis del Banc Mundial i de l’Organització Mundial del Comerç), han
caigut.

· Per què ens afecta tant?

- Per la destrucció de la indústria del nostre país.

- Per l’aposta del sector serveis, que provoca beneficis en un moment
concret i en poques mans, però precarietat a llarg terme entre la majoria
de les persones treballadores.
· Què fem?

- Trencament amb els sindicats majoritaris i grocs i els grans partits
polítics, tots ells aliats de la patronal.

- Apostar per l’assemblearisme i la construcció d’alternatives i propostes
des de la base, des de les nostres necessitats com a persones
treballadores, com a estudiants, com a joves o vells, homes o dones.

- Solidaritat incondicional des de les nostres organitzacions, barris,
pobles, etc., amb els afectats per Expedients de Regulació d’Ocupació i
acomiadaments massius.

- Implicació política en totes les coordinadores locals/comarcals/territorials contra l’actual situació econòmica.
EL PROCÉS DE BOLONYA: Un pas més en la dominació i el control social
-Així sota el paraigües de la construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior(EEES) ens imposen un sistema basat en la precarització i flexibilització de la majoria d'estudiants superiors (els estudiants de grau) -l'elitització d'una minoria formada per les classes altes i els grans cervells exportats d'arreu del món (aquells que accediran als màsters). - s'aprofundeix en el concepte de la universitat com a eina de divisió del treball, supeditant les disciplines impartides a les demandes del mercat. Tot això amb un nou sistema de creditatge basat en un model d'estudiant que impossibilita l'estudi dels treballadors a temps parcial, i un sistema de finançament basat en la competitivitat entre universitats, la recerca de finançament empresarial i l'endeutament dels estudiants mitjançant préstecs. Ens trobem en una situació en què les persones treballadores ens veiem afectades en tots els nivells de la nostra vida... La nostra resposta ha d’anar encaminada cap als punts que hem presentat abans per a poder plantejar una alternativa a aquesta situació.

0 comentaris: